Ngày 26/11/2016 Công ty Siêu Thanh trao tặng từ thiện tại Điện Biên

30/11/2016 11:46

Ngày 26/11, đại diện Công ty CP TBVP Siêu Thanh trao tặng 01 máy Photocopy cho Công an tỉnh Điện Biên và 01 máy Photocopy + 50.000.000 triệu đồng cho học sinh trường THCS Thanh Nưa.

IMG_20161126_085605.jpg

IMG_20161126_164448.jpg

IMG_20161126_165206_1.jpg

IMG_20161126_173807.jpg