ĐHĐ CĐ TN 2016

27/04/2016 12:21

Ngày 26/04/2016, tại trụ sở số A20 Tân phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7 - Siêu Thanh tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016.dhcdc%20tn%202%20-%20resize.jpg

dhcdc%20tn%201%20-%20resize.jpg

dhcdc%20tn%203%20-%20resize.jpg