In trang
14:06 - 03/06/2015
Hoạt động từ thiện tháng 5/2015 tại Long An

Ngày 29.05.2015 Ban Lãnh Đạo Công Ty Siêu Thanh phối hợp với huyện Tân Trụ thăm hỏi, tặng quà cho các trẻ em nghèo, hiếu học trên địa bàn tỉnh Long An

Ngày 29.05.2015 Ban Lãnh Đạo Công Ty Siêu Thanh phối hợp với huyện Tân Trụ thăm hỏi, tặng quà cho các trẻ em nghèo, hiếu học trên địa bàn tỉnh Long An

IMG_4015.jpg

IMG_3988.jpg

IMG_4011.jpg