Công ty Cổ Phần Siêu Thanh nhận Giấy khen của Cục Thuế HCM

17/06/2016 14:16

Ngày 25/05/2016, Cục trưởng Cục Thuế thành phố HCM ký khen tặng Công ty Cổ phần Siêu Thanh - đã có thành tích chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2015

BK%20Thue%202015%20-%20ST8_resize.jpg